Nazorg in Leiden

Na een uitvaart moet er nog veel geregeld worden. Uw uitvaartverzorger van Uitvaartverzorging uit Leiden kan u hier goed bij helpen en staat u bij met de nodige nazorg. Denkt u bij deze nazorg eens aan de volgende zaken:

  • Verklaring van erfrecht laten opstellen
  • Instanties informeren over overlijden
  • Financiële tegemoetkoming aanvragen
  • Voogdij, kinderbijslag en/of gezinshulp
  • Taxeer de inboedel en kijk of er schulden zijn
  • Zeg eventuele automatische incasso’s op

Zo zijn er nog veel meer dingen waar u rekening mee moet houden na een overlijden en de uitvaart in Leiden. Kunt u hier wel vakkundige hulp bij gebruiken van iemand die precies weet wat er allemaal moet gebeuren? Schakel daarom uw uitvaartverzorger uit Leiden in voor nazorg.

Overlijden en kinderen

Veel mensen denken ten onrechte dat kinderen niet met de dood om kunnen gaan en daarom worden ze er vaak buiten gehouden. Maar niks is minder waar. Het is erg belangrijk om ze te betrekken bij een overlijden en de uitvaartplechtigheid. Ook kinderen moeten de ruimte krijgen om hun verdriet te verwerken en om überhaupt te begrijpen en te geloven dat iemand echt dood is. Ook is het van belang om ze zo concreet mogelijk te vertellen wat er is gebeurd. Laat ze iets doen, zoals een tekening maken of bloemen uitkiezen. Uw uitvaartverzorger uit Leiden kan u helpen bij het begeleiden van kinderen na overlijden. Ook kunnen we dit als onderdeel van de nazorg op ons nemen. Neem contact op voor meer informatie.